Category Archives: J1

Định cư ở Mỹ chưa bao giờ dễ đến thế với chương trình thực tập J1

chương trình thực tập J1

Các bạn luôn hướng về “American Dream” – một Giấc mơ Mỹ tiến nhưng chưa có đủ điều kiện hoặc đã quá tuổi du học. Sao bạn không thử tìm hiểu chương trình thực tập tại Mỹ của GAB và theo đuổi giấc mơ đó một lần nữa? Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban […]

Posted in J1