Job nhà hàng khách sạn

Mức lương: [userview] 200.000 yên [/userview]